I 2016 var det 25 år sidan Johannes Josvanger stifta Josvanger Elektro. Johannes er “still going strong” men har mange dyktige medarbeidarar som ber både han og firmaet vidare framover. Me er no 11 tilsette og har kontor og lager på Galdetoppen på Hafslo. Elektrikarane våre er stasjonert på ulike stader i Indre Sogn.

Kontorbygg

Kontorbygg