Send oss en forespørsel

Advarsel – brannfarleg varmtvannsberedar

Noregs største produsent av varmtvannsberedarar, OSO Hotwater, har avdekka feil på den elektriske tilkoblinga av tanken, og advarar mot overoppheting og brann.

Advarsel – brannfarleg varmtvannsberedar

Sjekk dette informasjonsskrivet frå OSO for å finne ut om du har ein slik beredar.

Informasjonsbrev frå OSO

Me utfører kostnadsfri utskifting av kabelen du får tilsendt frå OSO – ta kontakt med din lokale elektrikar for å avtale monteringstid når du har motteke kabelen.