12. april 2017
TILDELING AV PÅSKEGÅVE! Me fekk inn veldig mange gode kandidatar. Me har valgt å dela gåva på tre ulike aktørar. 10 000,- til Røde kors Luster Hjelpekorps – til innkjøp av pasient redningspulk. 10 000,- til Luster Frivilligsentral – til innkjøp av skiutstyr til bruk for dei som ikkje har økonomi til å kjøpe seg

Facebook

Les mer »

15. mars 2017
Lyst på bedre lys i garasjen? LED-armaturar er straumsparande, gjev mykje lys og er behageleg å sjå på.

Facebook

Les mer »

13. mars 2017
Me har fått inn mange gode kandidatar – men det er framleis mogleg å komme med forslag. EL-PROFFEN Josvanger støttar frivillig aktivitet. Me ynskjer no å dele ut ei «påske-gåve» på til saman 25 000,- til ein eller fleire frivillige organisasjonar, lag eller foreningar i lokalsamfunnet. Kven kan søkje? De må ha aktiviteten dykkar i

Facebook

Les mer »