Me har teknikar / ingeniør  til å  installerer audio og videoanlegg til verksemder og næringsbygg.
Du kan også bruka oss til å ta service på og utføre vedlikehald av anlegg.

Erik Kreken Neset

Erik Kreken Neset


48 08 37 12