Me har teknikar / ingeniør  til å  installere brannalarm til private, verksemder og næringsbygg.
Du kan også bruka oss til å ta service på og utføre vedlikehald av anlegg.

Brannalarmanlegg er en permanent installasjon for  å oppdage og varsle brann.
Det består av branndetektor, alarmgiver, sentralapparat og eventuelt orienteringstablå.
Branndetektorene er røykdetektorer, men deler av anlegget kan også ha varmedetektorer.

Erik Kreken Neset

Erik Kreken Neset


48 08 37 12