Me har teknikar / ingeniør  til å  installerer tele- og  dataspredenett til private, verksemder og næringsbygg.
Du kan også bruka oss til å ta service på og utføre vedlikehald av anlegg.

Erik Kreken Neset

Erik Kreken Neset


48 08 37 12