Inntak og sikringsskåp:

  • Me rår til å ha stort skåp med god plass
  • Del opp med rikeleg kursar til forskjellige formål
  • Mest vanleg (og tryggast) med jordfeilautomatar på alle kursar
  • Få på plass tidsur til styring utelys og liknande
  • Få på plass kontaktorar til styring av kursar