Send oss en forespørsel

Elkontroll privat

Ein stor andel av brannane i norske bustadar skuldast feil på det elektriske anlegget. Ta ein el-kontroll så avdekkar me dei potensielle brannfellene dine.

Kva skjer under kontrollen heime hos deg?

Kontrollen vert føreteken ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringar, sikringsskåp, jordingsanlegg, sikringar,apparat og utstyr, skøyteledningar, defekt materiell og elsikkerheitsinformasjon.

Tilkoblingane i sikringsskåpa blir kontrollerte for å avdekke om det kan vere antydning til varmeutvikling.

Me er sertifisert i henhold til NEK 405-2 til å føreta el-kontroll for private bustadar.

Vår dyktige kontrollørar har lang erfaring med el-kontroll, både til privatpersonar, landbruk og næring. Ta kontakt for å gjere ein avtale.

Rapport etter kontrollen vert lagra på di boligmappe.

Sjå meir om elkontroll og termofotografering her

Sjå meir om internkontroll her

 

Joar Molland Røneid

Joar Molland Røneid


48 08 37 08

Ta kontakt for kontroll

Ta kontakt for kontroll

EL-kontroll

  • bustad

Oppussing hus, servicearbeid

Ottar Tuften
ottar@josvanger.no

Telefon : 480 83 704