Alle verksemder skal  sørga for at eltryggleiken blir ivareteken.
Me kan med vår fagkunnskap uføre kontroll og utarbeide rutinar og sjekklister for eigenkontroll:

  • El-anlegg (evt. med termofotografering)
  • Brannvarslingsanlegg
  • Nødlysanlegg
  • Adgangskontrollanlegg

Me er sertifisert til å utføre el-kontroll for næring og landbruk i henhold til NEK 405-3.

I tillegg sertifisert i henhold til NEK 405-2 til å føreta elektrotermografi.  Dette er fotografering med varmesøkande kamera som kan avdekke ellers skjulte feil ved det elektriske anlegget.

Rapport med bilde og sjekklister vert lagra på nettet.  Når kontrollen er ferdig, så vert det sendt ein link på epost.  Der går det tydeleg fram kva som må rettast på. Dermed treng du ikkje lenger lagre på permar og sjekklister.

Sjå eksempel på rapport frå elkontroll med termofotografering her.

 

Me har no to dyktige kontrollørar som er Veritas-godkjende for el-kontroll og termografering. Ta kontakt for å gjere ein avtale.

Joar Molland Røneid

Joar Molland Røneid


48 08 37 08

Ottar Tuften

Ottar Tuften