Me har teknikar / ingeniør  til å  installerer innbrotsalarm til private, verksemder og næringsbygg.
Du kan også bruka oss til å ta service på og utføre vedlikehald av anlegg.

Sjå film om innbrotsalarm

Velg fleksibel bustadalarm som du eig sjølv!

Denne huseigaren på Fauske skaffa seg prisvinnende alarmsystem før sommaren!

Erik Kreken Neset

Erik Kreken Neset


48 08 37 12