Send oss en forespørsel

Intern kontroll

Med kunnskap om at elektriske feil er årsaka til svært mange brannar, både innan privat og næringsbygg, er det etter alle sine ynskje at tiltak vert iverksett.

Kven har krav til internkontroll av eige el-anlegg?

IK forskriften gjeld både byggeigar og leigetakar
Eigar og brukar er ansvarleg for det elektriske anlegget
Dagleg leiar som er ansvarleg for at regelmessig kontroll av el-anlegget blir ivareteken i verksemda

Dette seier lova om internkontroll:

§121
Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand

Dersom di bedrift ikkje har etablert slike rutinar kan vi hjelpe dykk med å komme i gong:

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen
  • lang erfaring med slike rutinar
  • fleire IK-avtaler med forskjellige bedrifter, burettslag, kommunar og bønder
  • ein fast person som føl opp avtalen i di bedrift
  • det beste dataverktøyet for å tilpasse rutinar og sjekklister til dibedrift

Me kan med vår fagkunnskap og «hjelpe» di verksemd med å utarbeide rutinar og sjekklister for ettersyn av elanlegget.

Me er sertifisert etter:

 

NEK 405-1 – Elektrotermografi

NEK 405-2 – Brannførebyggande el-kontroll bolig (inkludert mindre driftsbygningar utan husdyr)

NEK 405-3 – Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – Næring (og landbruk med driftsbygningar med husdyr)

NEK 405-4 – Foretakssertiifisering

Ta kontakt for å gjere ein avtale med oss.

 

Ta kontakt for kontroll

Ta kontakt for kontroll

EL-kontroll

  • bustad
  • landbruk
  • næring

Oppussing hus, servicearbeid

Ottar Tuften
ottar@josvanger.no

Telefon : 480 83 704