Send oss en forespørsel

Intern kontroll

Med kunnskap om at elektriske feil er årsaka til svært mange brannar, både innan privat og næringsbygg, er det etter alle sine ynskje at tiltak vert iverksett.

Sjå kven som har krav til internkontroll av el-anlegget.

IK forskriften gjeld for verksemder og gjeld både byggeigar og leigetakar
Både eigar og brukar er ansvarleg for det elektriske anlegget
Dagleg leiar som er ansvarleg for at regelmessig kontroll av el-anlegget blir ivareteken i verksemda

Dersom di bedrift ikkje har etablert slike rutinar kan vi hjelpe dykk med å komme i gong:

-Vi har nødvendig kompetansen og lang erfaring med slike rutinar
-Vi har fleire IK-avtalar
 med forskjellige bedrifter, burettslag, kommunar og bønder
-E
in fast person som føl opp avtalen i di bedrift
-Vi har det beste dataverktøyet for å tilpasse rutinar og sjekklister til di bedrift.

Rapport med bilde og sjekklister vert lagra på nettet.  Når kontrollen er ferdig, så vert det sendt ein link på epost.  Der går det tydeleg fram kva som må rettast på. Dermed treng du ikkje lenger lagre på permar og sjekklister.

Me kan med vår fagkunnskap «hjelpe» di verksemd med å utarbeide rutinar og sjekklister for ettersyn av elanlegget.

Me er sertifisert etter:
NEK 405-1 – Elektrotermografi
NEK 405-2 – Brannførebyggande el-kontroll bolig (inkludert mindre driftsbygningar utan husdyr)
NEK 405-3 – Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – Næring (og landbruk med driftsbygningar med husdyr)
NEK 405-4 – Foretakssertiifisering

Ta kontakt for å gjere ein avtale med oss.

 

Joar Molland Røneid

Joar Molland Røneid


48 08 37 08

Ta kontakt for kontroll

Ta kontakt for kontroll

EL-kontroll

  • bustad
  • landbruk
  • næring

Oppussing hus, servicearbeid

Ottar Tuften
ottar@josvanger.no

Telefon : 480 83 704