Ein stor andel av brannane i norske bustadar skuldast feil på det elektriske anlegget. Ta ein el-kontroll så avdekkar me dei potensielle brannfellene dine.

Kva skjer under kontrollen heime hos deg?

Kontrollen vert føreteken ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringar, sikringsskåp, jordingsanlegg, sikringar,apparat og utstyr, skøyteledningar, defekt materiell og elsikkerheitsinformasjon.

Tilkoblingane i sikringsskåpa blir kontrollerte for å avdekke om det kan vere antydning til varmeutvikling.

Me er sertifisert i henhold til NEK 405-2 til å føreta el-kontroll for private bustadar.

Vår dyktige kontrollør Ottar Tuften har lang erfaring med el-kontroll, både til privatpersonar, landbruk og næring. Ta kontakt for å gjere ein avtale.

 

Ta kontakt for kontroll

Ta kontakt for kontroll

EL-kontroll

  • bustad

Oppussing hus, servicearbeid

Ottar Tuften
ottar@josvanger.no

Telefon : 480 83 704