Me installerer straum i kontor og kontorbygg verkstad og og industribygg og i butikkar og senter.

Installasjon og vedlikehald landbruk.  Her er frå montering av mjelkeanlegg:

 

 

Me tek oss av:

>   Nødlys – installasjon og service
>   Gatelys og utelys
>   
Ladestasjonar til el-bil
>   El-kontroll landbruk
>   Tele- dataspredenett
>   
Brannalarmanlegg
>   
Branntetting
>   
Innbrotsalarm
>   
Adgangskontroll
>   
El-kontroll og termofotografering
>   
Internkontroll av elanlegg, naudlys og brannalarmanlegg
>   
Audio & Videoanlegg

 

 

All dokumentasjon ( tegningar osv.)  til næringslivet vert no lagra på nettet.  Det er slutt på at du får det i permar eller på epost og må lagra det sjølv. No får du påloggingsinformasjon, og all dokumentasjon finn du når du loggar på.

 

 

Alminnelege leveringsbetingelsar i næringsforhold