Til hovedinnhold

Elbilladar

Brukar du vanleg stikkontakt til dagleg lading av elbil?

Ein vanleg stikkontakt er ikkje berekna for å tole så stor belastning over lengre tid.  Ladar du gjennom vanleg stikkontakt er ladekabelen begrensa til 10A – ved bruk av ladestasjon aukar du ladehastigheita samstundes som du ladar på ein trygg måte.

Me har fleire ulike alternativ når det gjeld ladestasjon. Både når det gjeld effekt og tilkoblingsmoglegheiter.

Ta kontakt med oss idag for gode råd når det gjeld elbillading.

Me leverer ladestasjonar frå Zaptec.

  • Sikker lading
  • Smart lading