Send oss ein førespurnad
Fyll ut skjema »
Er du vår nye service- eller prosjektelektrikar?
Annonse »

Høge straumprisar?

Her blir det installert ur for å spara straum når den er på det dyraste. 

 

Varmtvannstanken og varmekablar skal kobla inn når straumen er billigast.

Termostatar med sparefunksjon blir programmert til å spara når straumprisen er høgast.

Du reduserer kanskje ikkje straumforbruket med dette, men har du avtale om straumprisar som varierer med fleire kroner i løpet av døgnet, kan det vera pengar å spare.

Ta kontakt for å sjå om du kan spare straumutgifter.