EL-PROFFEN JOSVANGER – din lokale elektrikar!

Firmaet var skipa av Johannes Josvanger i 1991. Me er no 14 tilsette og held til på Galdetoppen på Hafslo. Våre elektrikarar er lokalisert over store deler av Indre Sogn. Du finn oss i områda Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand, Lærdal, Årdal og Aurland.

Tenestene som me yter, skal ha best mogleg kvalitet.Dette gjeld både produkt, utføring og kundekontakt. Me legg vekt på opplæring av våre tilsette og sørger for at me til ei kvar tid held oss oppdatert. Du som kunde er den viktigaste for oss, difor er kontinuerleg opplæring viktig slik at me kan yta best mogleg service.

Josvanger Elektro AS er medlem av EL-PROFFEN, Noregs største frittståande el-kjede. EL-PROFFEN har 176 medlemsbedrifter med over 4000 tilsette. Kjeda er landsdekkande og er i sin heilheit eigd av medlemmene.

Vårt mål er DEG – EIN FORNØGD KUNDE