Til hovedinnhold

Brannalarm landbruk

Det er krav til brannalarmanlegg i dei fleste driftsbygninger i dag. Brannvarslingsanlegget må også ettersjåst, og ha årleg kontroll av installatør/kontrollør.

God varsling ved brann

Eit branntilløp i ein driftsbygning kan utvikla seg raskt. For at slukkeinnsats skal vera mogeleg, er det avgjerande at brannen oppdagast tidleg. Det er då viktig at landbruket har eit brannalarmanlegg og at dette er vedlikeholdt så det fungera når det trengs. Me kan hjelpa deg med installasjon og vedlikehald av brannalarmanlegg.