Til hovedinnhold

Elkontroll og termografering

Med to rutinerte og sertifiserte kontrollørar iht NEK405 har me kompetansen til å utføra periodisk kontroll på ditt anlegg.

Dei fleste branntilløp i driftsbygningar har elektrisk årsak - særleg varmgang i sikringsskåp. For å avdekke slike utfordringar før brann oppstår, er brannførebyggande el-kontroll med varmesøkande kamera det viktigaste tiltaket du kan gjera.

Kvifor periodisk kontroll?

  • Redusere brannfare
  • Redusere fare for elektrisk sjokk
  • Unngå store uforutsette kostnader
  • Unngå unødig driftsstans
  • Gode rabattar på forsikring

Kompetanse

Elkontroll og termografering skal utførast av sertifiserte kontrollører. Dette betyr at kontrolløren tilfredstiller kravet til kompetanse iht sertifiseringsnormen utarbeida av NEK.
Våre kontrollørar er sertifiserte gjennom DNV

  • 405-1 Elektrotermografi (termografering)

  • 405-2 Elkontroll bustad

  • 405-3 Elkontroll næring

  • 405-3 Tillegg b landbruk

Internkontroll

Me hjelper deg med din internkontroll og utarbeida avtale med deg om periodisk kontroll. Kontrollørane våre held styr på intervallane og kontaktar deg for avtale når det er tid for neste kontroll. Når kontrollen er ferdig får du tilsendt rapport via mail med alle avvik som du må lukka for at me skal kunna melde inn rettingane i FG. Når rapporten er retta så melder vår kontrollør inn retta rapport til FG.

Ta gjerne direkte kontakt med ein av våre kontrollørar: